top of page

שכירים החייבים בהגשת דוח שנתי

אולי גם אתם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולא ידעתם??

ככלל, חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה מוטלת כמעט על כל השכירים בישראל מכח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה ולמרות זאת, ישנם שכירים הפטורים מהגשת הדוח השנתי בהתאם לסעיף 134א לפקודה ובהתאם לתקנות (פטור מהגשת דין וחשבון).

ובכל זאת, מהן הסיבות העיקריות המחייבות גם את השכירים להגיש דוח שנתי?

הסכומים מתייחסים לשנת 2015

  • שכיר בעל הכנסות ממשכורת בסכום העולה על 643,000 ₪.

  • שכיר שלא ערך תיאום מס כנדרש.

  • שכיר שערך פריסת מס.

  • יחיד שקיבל דמי שכירות ולא שילם בעבורם מס בשיעור 10%.

  • יחיד שקיבל דמי שכירות בסכום העולה על 334,000 ₪.

  • יחיד אשר חייב במס יסף על הכנסתו- מס על הכנסות גבוהות כאשר ההכנסה החייבת עולה על 810,720 ₪.

  • יחיד אשר קיבל הכנסות מריבית בסכום העולה על 638,000 ₪.

  • יחיד אשר סחר בבורסה ומחזור המכירות מניירות ערך עלה על סך 810,720 ₪.

  • יחיד אשר הכנסתו כללה שכר ספורטאים.

ישנן סיבות נוספות אשר מחייבות שכירים בהגשת דוח למס הכנסה,מומלץ להיוועץ איתי ולהימנע מהסנקציות השליליות שרשות המיסים מטילה על הנישומים.


פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page