top of page

הוצאות מוכרות לעצמאיים ואפילו לשכירים


במאמר הבא אני אעשה קצת סדר בכל הקשור להוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה לעצמאיים,לעובדים מהבית ואפילו הוצאות המוכרות לשכירים.

כמובן, שיש הוצאות שיותרו בניכוי לעסק מסוים ובעסק אחר כלל לא ניתן להתיר אותם.

הנקודה הכי חשובה היא שההוצאה תהיה הכרחית לקיום העסק ולייצור ההכנסה (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

הוצאות מוכרות בעסק:

יש להבדיל בין הוצאות שוטפות כגון: הוצאות משרדיות, חשמל,ארנונה,שכירות, אחזקה ותיקונים,משפטיות, ביטוחים,ספרות מקצועית,ייעוצים שונים,שכר,שכירות משרד וכו' –הוצאות מסוג זה יוכרו באופן מלא בשנת המס.

כדאי לבקש מהרשויות/החברות השונות דוח ריכוז הוצאות שנתי.

ישנם בעלי מקצוע ספציפים היכולים לדרוש הוצאות חריגות יותר כגון ביגוד,מסעדות ואפילו רכישת מזון ,מכיוון שמדובר בהוצאה העוזרת להם בייצור ההכנסה.

שימו לב, אם נסעתם לחו"ל לצורכי העסק בשנה הקודמת, ניתן לדרוש את הוצאות הנסיעה ואפילו הוצאות מחיה ללא קבלות.

לעומת זאת ישנן הוצאות של רכוש קבוע כגון: רכב, פלאפון,מזגן,ריהוט,שיפורים במושכר וכו'- הוצאות מסוג זה יופחתו במהלך השנים ולא בשנה אחת ,כל הוצאה של רכוש קבוע תופחת על פי אחוז הפחת שנקבע בתקנות.

הוצאות מוכרות לעובדים מהבית:

עצמאיים רבים בתחילת דרכם עובדים תחילה מהבית, כמו כן, ישנם עוסקים בעלי מקצועות חופשיים שמטעמי נוחות בוחרים גם הם לעבוד מהבית, גם במקרים אלו ניתן לדרוש הוצאות ולהקטין את חבות המס. ההוצאות לא יוכרו במלואן,בדרך כלל מקובל להכיר בכ 25% -20% מההוצאה.

הוצאות שניתן להכיר לעובדים מהבית:

 • חשמל

 • ארנונה

 • ועד בית

 • אינטרנט

 • ציוד משרדי

 • טלפון

 • ביטוח דירה

 • ריבית משכנתא

 • ניתן להכיר גם בהוצאות רכוש קבוע המשמשות את חדר העבודה.כגון: מזגן,שולחן וכו'.

 • לגבי הוצאות שכירות,ניתן להכיר בהוצאה באופן יחסי אם המשכיר הציג בפנייך פטור מניכוי מס במקור.

הוצאות מוכרות לשכירים:

שכירים רבים כלל לא מודעים לעובדה כי ניתן להכיר בחלק מההוצאות שלהם ולהקטין את חבות המס שלהם. התנאי לכך הוא שהשכיר יוכיח כי אכן מדובר בהוצאה ששימשה לייצור ההכנסה. חשוב לציין כי הוצאות ששולמו על ידי המעביד לא יותרו בניכוי.

ההוצאות המוכרות לשכירים הן:

 • הוצאות השתלמות,כנסים וימי עיון- לימודים שנועדו לשמר את הרמה המקצועית ולא לימודים המקנים ידע בסיסי חדש.

 • ספרות מקצועית-שכירים החייבים להתעדכן בנושאים מקצועיים הקשורים לעבודתם.

 • תשלום עבור דמי חבר- דמי החבר ששולמו עבור הקניית ידע מקצועי לדוג' דמי חבר ללשכת יועצי מס/רואי חשבון.

 • תשלומים עבור הגשת דוחות מס/תיאומי מס ושכר טרחה ששולם ליועץ מקצועי-לדוג' תשלום ששולם עבור החזר מס ליועץ מס.

 • השכרת דירה– שכיר אשר השכיר את דירת הקבע שלו ומצד שני שכר דירה אחרת לרגל עבודתו רשאי לנכות את ההוצאה ששילם עבור שכר הדירה, במשך 5 שנים כנגד שכר הדירה שהתקבל מהדירה שעזב.

 • ההוצאות המותרות בניכוי יכולות להקטין את חבות המס ונטל המס באופן משמעותי ולכן, כדאי לנצל זכות זו.

פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו
 • Facebook Basic Square
bottom of page